Jag ordnar kurser för svenskar som vill lära sig nederländska. Fördelen är att jag kan förklara allt på svenska – och det kan ju vara lättare framför allt i början.

En språkkurs ska alltid vara skräddarsydd. Det är viktigt att ta hänsyn till elevens mål och att hen kan börja prata direkt från första lektionen.

1993/1994 gick jag en kurs för att bli lärare i nederländska som främmande språk. Sedan dess har jag ordnat en hel del kurser för personer med svenska som modersmål, både privatpersoner och på företag.