Kan du lite svenska men vill förbättra dina kunskaper eller öva att prata svenska? Eller skulle du som svenskt företag ha nytta av att din personal kan svenska?

Då kan jag ordna en skräddarsydd språkträning.

Sedan 1991 har jag ordnat kurser i svenska som främmande språk, både för privatpersoner och på olika företag. Jag tar mycket hänsyn till elevens mål med kursen: varför vill hen lära sig svenska och vad behöver hen mest? Gäller det jobb eller semester? Ingen kurs är den andra lik.

Under lektionerna brukar jag också påpeka de viktigaste skillnaderna som finns mellan svenskar och holländare och mellan Sverige och Nederländerna.

Jag tycker det är viktigt att börja prata svenska från första lektionen!