Jag jobbar som tolk överallt i Nederländerna. Jag tolkar bland annat för polisen, domstolen, advokater och notarius publicus.

Jag har också tolkat i medicinska situationer, på möten, för tidningar och tv-program.

Dessutom har jag erfarenhet av att guida svenska turister.

Jag kan också hjälpa till när du ska ringa telefonsamtal. Även om både holländare och svenskar är bra på att prata engelska, kan det kännas bättre att kunna prata sitt eget språk i svåra situationer. Då blir det ju inga missförstånd heller.