Verzameling van persoonlijke gegevens
Svea-Ned Communcatie, Nieuwendammerdijk 37, 1025 LC Amsterdam, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Als je hierover vragen hebt, kun je contact opnemen met gegevensbeschermingsmanager Madeleine Kiers via e-mail op info@svea-ned.nl.

Svea-Ned Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of wanneer u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

We verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

1. Naam
2. Adres / locatie
3. E-mailadres
4. Telefoonnummer

Wij verwerken uw algemene contactgegevens om u als klant te kunnen identificeren en om contact met u op te kunnen nemen.

We kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om u relevante informatie over onze diensten te sturen. U kunt een dergelijk verzoek op elk moment weigeren door u af te melden in verband met de specifieke communicatie of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

We verwerken uw gegevens als onderdeel van het nakomen van onze overeenkomst met u. We verwerken alleen informatie die nodig is voor onze samenwerking.

We slaan uw persoonlijke gegevens alleen op voor zover we dat nodig hebben en alleen als er een wettelijke basis voor is. De wettelijke basis kan zijn dat we de informatie nodig hebben om de bestelling uit te kunnen voeren, dat we de informatie nodig hebben om te voldoen aan een wet, dat u ons toestemming heeft gegeven of dat het in uw belang is dat we de informatie opslaan. De informatie wordt zes maanden nadat de bestelling is uitgevoerd verwijderd.
We dragen ze niet over aan derden.

Svea-Ned Communicatie gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij het eerste bezoek aan onze website op uw computer of andere apparatuur worden geïnstalleerd. Svea-Ned Communicatie gebruikt alleen cookies voor meer technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en helpen de website uw instellingen te onthouden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over cookies en vragen wij u deze al dan niet te accepteren.
Als u cookies wilt weigeren, kunt u de functie zelf uitschakelen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Er worden ook cookies van derden geplaatst, zoals hieronder vermeld:
Google Analytics (-utma)
analytische cookie die websitebezoeken meet

Je hebt het recht op toegang tot je persoonsgegevens en het recht om deze te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast moet u altijd uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Svea-Ned Communicatie intrekken en heeft u het recht om uw gegevens te verplaatsen. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken om een gegevensbestand met de persoonlijke gegevens die we over u hebben naar u of een andere organisatie te sturen als u dat opgeeft.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, doorgifte van persoonsgegevens of intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gestuurd naar info@svea-ned.nl.
Om er zeker van te zijn dat de aanvraag van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, moet u uw foto, paspoortnummer en sofinummer onzichtbaar maken. We reageren binnen vier weken op uw aanvraag.

Svea-Ned Communicatie wijst u erop dat u ook de mogelijkheid heeft om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je neemt contact met hen op via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Svea-Ned Communicatie vindt het van het grootste belang om uw persoonsgegevens te beschermen en neemt de nodige maatregelen tegen misbruik, verlies, illegale toegang, ongewenste aankondigingen of illegale wijzigingen. Vindt u dat de maatregelen niet voldoende zijn, neem dan contact met ons op via info@svea-ned.nl.