Insamling av persondata
Svea-Ned Communcatie, Nieuwendammerdijk 37, 1025 LC Amsterdam, Nederländerna, ansvarar för hanteringen av de personuppgifter som vi får av dig. Har du frågor om detta så kan du kontakta dataskyddsansvariga Madeleine Kiers via mejl på info@svea-ned.nl.

Svea-Ned Communicatie bearbetar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och/eller när du själv lämnade oss dessa uppgifter.

Vi tar in och bearbetar följande uppgifter om dig:

1. Namn
2. Adress/ort
3. E-postadress
4. Telefonnummer

Vi bearbetar dina allmänna kontaktuppgifter för att kunna identifiera dig som kund och för att kunna kontakta dig.

Vi kan också använda dina kontaktuppgifter för att skicka dig relevant information om våra tjänster. Du kan när som helst avböja sådana förfrågningar genom att i samband med den konkreta kommunikationen avanmäla dig eller kontakta oss direkt.

Vi hanterar dina uppgifter som en del i att uppfylla vårt avtal med dig. Vi bearbetar bara information som behövs för vårt samarbete.

Vi lagrar dina personuppgifter bara så mycket vi behöver och bara när det finns en laglig grund för det. Den lagliga grunden kan vara att vi behöver uppgifterna för att kunna fullfölja ordern, att vi behöver uppgifterna för att följa en lag, att du har gett oss ett medgivande eller för att det ligger i ditt intresse att vi sparar uppgifterna. Uppgifterna raderas sex månader efter orderns genomförande.
Vi överlåter dem inte till tredje part.

Svea-Ned Communicatie använder funktionella och anonymiserade analytiska cookies. Cookies är små filer som installeras på din dator eller annan utrustning första gången du besöker vår webbsida. Svea-Ned Communicatie använder enbart cookies för en ökad teknisk funktionalitet. De ser till att webbsidan fungerar som den ska och hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar.

Första gången du besöker vår webbplats informerar vi dig om cookies och ber vi dig att acceptera dem eller inte.
Vill du neka till cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Det placeras också cookies av tredje part, som nämns nedan:
Google Analytics (-utma)
analytisk cookie som mäter webbplatsbesök

Du har rätten att ha tillgång till dina personuppgifter samt rätten att rätta eller radera dem. Dessutom får du alltid ta tillbaka ditt samtycke för hantering av dina personuppgifter av Svea-Ned Communicatie och har du rätten att flytta dina uppgifter. Det betyder att du får söka att vi skickar en datafil med personuppgifterna som vi har om dig till dig eller någon annan organisations om du anger.

Ansökan om tillgång, rättelse eller radering, flyttning av personuppgifter eller återkallelse av samtycke eller invändning mot hantering av dina personuppgifter skickas till info@svea-ned.nl.
För att vara säker på att ansökan kommer från dig, ber vi dig att bifoga en kopia på din legitimation. För att skydda dina personuppgifter får du osynliggöra ditt foto, passnummer och personnummer. Vi svarar inom fyra veckor på din ansökan.

Svea-Ned Communicatie påpekar att du också har möjligheten att komma med klagomål till den nederländska dataskyddsinspektionen [Autoriteit Persoonsgegevens]. Du kontaktar dem på https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Svea-Ned Communicatie tycker att det av största vikt att skydda dina personuppgifter och tar de åtgärder som behövs mot missbruk, förlust, olaga tillgång, oönskad kungörelse eller olaga ändringar. Känner du att åtgärderna inte räcker till, får du kontakt oss på info@svea-ned.nl.